logo

Cilj Build our Salesforce programa je da zaposli ljude koji žele da grade svoju karijeru u sektoru prodaje,
pokretačkoj snazi Coca-Cola kompanije.
Prijave za program su zatvorene.

O trenutno otvorenim pozicijama u kompaniji možete se više informisati na sektoru Karijera na našem sajtu
https://rs.coca-colahellenic.com/rs